Sơ đồ tổ chức

Tổng số nhân sự: 237 người

Chuyên gia và Quản lý người Nhật: 04 người

Cán bộ Công nhân viên Việt Nam: 233 người, trong đó:

 - 48 lao động nữ

 - Trên 70 người có trình độ Đại Học, Cao đẳng

 - Tất cả các lao động đều qua các khóa đào tạo đặc biệt về ATVSLĐ và các chứng chỉ cần thiết khác.

Top
0.04017 sec| 1274.828 kb